Total Credac

Barcelona

 

Educació

Bilingüe

 

% sobre total del Creda

per edats

 

Centres amb

educació bilingüe

 en cada etapa

 

CEE

Josep Pla

 

TOTAL

 

226

 

64

 

28,3

 

 

42

 

EDUCACIÓ INFANTIL

 

61

 

7

 

11,5

 

Escola Tres Pins

 

1

 

PRIMARIA

 

79

 

14

 

17,7

 

Escola Tres Pins

 

13

 

SECUNDARIA

 

42

 

20

 

47,6

 

IES Consell de Cent: 19 alumnes

1 en un altre institut

 

28

 

BATXILLERAT

 

15

 

9

 

60,0

 

IES Consell de Cent: 7 alumnes

1 en un altre institut

 

 

CICLES FORMATIUS

 

22

 

15

 

68,2

 

 

 

?

 

7

 

En educació especial del Creda